საინფორმაციო-სამედიცინო სამსახური

25 22 33


მედიკამენტების ადგილზე მიტანა
უფასოდ!

25 22 45

მრიცხველი: 6755910
საკონტაქტო ინფორმაცია:
ტელ.: 252272; ფაქსი: 252273
ელ-ფოსტა:info@mis.ge