This web site needs javascript activated to work properly. Please activate it. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser, Thanks.

logo MIS
დასახელებები
კომპანიები
აქტიური ნივთიერებები
ძებნის ინსტრუქცია
უნიფიცირებული
დასახელება:
	
იოპრომიდი
Iopromide
ა.თ.ქ. კლასიფიკაცია:
	
 
V08AB05	
V სხვა პრეპარატები
	
08 კონტრასტული ნივთიერებები
	
A რენტგენოკონტრასტული იოდშემცველი ნივთიერებები
	
B წყალში ხსნადი დაბალ ოსმოლარული რენტგენოკონტრასტული ნივთიერებები თირკმელების გამოკვლევისათვის
ანოტაცია:
	
	
ფარმაკოლოგიური თვისება:
	
იოპრომიდი წარმოადგენს მონომერულ, დაბალოსმოსურ, არაიონურ რენტგენოკონტრასტულ ნივთიერებას. სტაბილურად შეკავშირებული იოდის ხარჯზე შთანთქავს რენტგენის სხივებს და უზრუნველყოფს საკვლევი ობიექტის გაუმჭვირვალობის მაღალ ხარისხს. იგი ორგანიზმიდან გამოიყოფა დაბალი ოსმოსური წნევით თირკმელების საშუალებით და წარმოდგენილია სტაბილური, გამოყენებისათვის მზა სხვადასხვა კონცენტრაციის მქონე ხსნარების სახით.
ჩვენება:
	
კონტრასტირების გასაძლიერებლად კომპიუტერული ტომოგრაფიის (კტ) დროს, ციფრული სუბტრაქციული ანგიოგრაფიის (ცსა), ინტრავენური უროგრაფიის, კიდურების ფლებოგრაფიის, ვენოგრაფიის, ორგანიზმის ღრუ ორგანოების დათვალიერების (მაგ. ართროგრაფია, ჰისტეროსალპინგოგრაფია, ფისტულოგრაფია) დროს. პრეპარატის გამოყენება მიელოგრაფიის, ვენტრიკულოგრაფიის, ცისტერნოგრაფიის დროს ნებადართული არ არის.
დოზირება და მიღების წესი:
	
საკონტრასტო ნივთიერების ხსნარის ამოღება წარმოებს შპრიცში ან წვეთოვანი გადასხმისათვის საჭირო ფლაკონში უშუალოდ გამოკვლევის ჩატარების წინ. საკონტრასტო ნივთიერებების ხსნარები განსაზღვრულია მხოლოდ ერთჯერადი გამოყენებისათვის. ფლაკონის რეზინის საცობის გახვრეტა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ. ამიტომ რეზინის საცობის გახვრეტისათვის და საკონტრასტო ნივთიერების ამოღებისათვის რეკომენდებულია გრძელი დაბოლოვების მქონე კანულების გამოყენება. ერთი პროცედურის შემდეგ დარჩენილი გამოუყენებელი საკონტრასტო ნივთიერება საჭიროა გადავღვაროთ. გამოკვლევა წარმოებს უზმოზე, მაგრამ აუცილებელად ნორმალური ელექტროლიტური ბალანსის პირობებში. საჭიროა მისი ნებისმიერი დარღვევების კორექცია, განსაკუთრებით აღნიშნული დარღვევების მიმართ მიდრეკილ პაციენტებში. აბდომინალური ანგიოგრაფიის და უროგრაფიის დროს დიაგნოზის ხარისხი უმჯობესდება ნაწლავების დაცლის პირობებში და გაზებისაგან მთლიანად განთავისუფლების შემდეგ. ამიტომ გამოკვლევის ჩატარებამდე 2 დღის განმავლობაში საჭიროა იმ საკვების მიღებისაგან თავის შეკავება, რომელიც ხელს უწყობს ორგანიზმში გაზების წარმოქმნას: კერძოდ სალათები, მუხუდო, ხილი, ახალი და განსაკუთრებით შავი პური და ბოსტნეული. გამოკვლევის წინა დღის 18 სთ-ის შემდეგ პაციენტის მიერ საკვების მიღება ნებადართული არ არის. გარდა ამისა საღამოს სასურველია საფაღარათო საშუალების მიღება. მეძუძურ და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების გამოკვლევის დროს საკვების მიღებისაგან თავის შეკავება ხანგრძლივი დროის განმავლობაში და საფაღარათო საშუალებების მიღება ნებადართული არ არის. კვლევებით დადგენილია, რომ აგზნება, შიში და ტკივილი შესაძლებელია გახდნენ გვერდითი მოვლენების წარმოქმნის მიზეზები, აგრეთვე გააძლიერონ საკონტრასტო ნივთიერების შეყვანით გამოწვეული ორგანიზმის საპასუხო რეაქცია. აღნიშნულის თავიდან აცილება შესაძლებელია ავადმყოფის დამშვიდებით ან სათანადო მედიკამენტების გამოყენების შემდეგ. აგრეთვე დამტკიცებულია, რომ საკონტრასტო ნივთიერებას ახასიათებს კარგი ამტანობა იმ შემთხვევაში, როდესაც იგი შემთბარია ორგანიზმის ტემპერატურამდე. საკონტრასტო ნივთიერების სისხლძარღვებში შეყვანა წარმოებს პაციენტის მწოლიარე მდგომარეობაში ყოფნის დროს. საკონტრასტო ნივთიერების შეყვანის შემდეგ საჭიროა პაციენტზე დაკვირვება არა უმცირეს 30 წთ-ის განმავლობაში, ვინაიდან გამოცდილებით დადგენილია, რომ მძიმე გართულებების უმეტესი ნაწილი სწორედ ამ პერიოდში ვითარდება. არაიონური საკონტრასტო ნივთიერებების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან თვისებას წარმოადგენს მათი შედარებით მცირე მოქმედება ორგანიზმის ნორმალურ ფიზიოლოგიურ ფუნქციებზე. ამიტომ არაიონური საკონტრასტო ნივთიერებები ხასიათდებიან ნაკლები ანტიკოაგულაციური აქტივობით In vitro, ვიდრე იონური. ამიტომ სისხლსა და საკონტრასტო ნივთიერებას შორის კონტაქტის ხანგრძლივობა შპრიცსა და კათეტერებში უნდა იყოს მინიმალური. გარდა ამისა საჭიროა ანგიოგრაფიული გამოკვლევის ჩატარების ტექნიკის სისტემატური კონტროლი და კათეტერის ხშირად გამორეცხვა ფიზიოლოგიური ხსნარით (აუცილებლობის შემთხვევაში საჭიროა ჰეპარინის დამატება), რათა მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი აღნიშნულ პროცედურასთან დაკავშირებული თრომბოემბოლური გართულებების რისკი. ვენური უროგრაფია: მოზრდილებში დოზა შეადგენს არა უმცირეს 1 მლ-ს კგ წონაზე, იმ შემთხვევაშიც, როდესაც აუცილებელია შარდსაწვეთის საკმარისი კონტრასტირება განსაკუთრებული ჩვენებების მიხედვით. ბავშვებში: ბავშვებში თირკმელების განუვითარებელი ნეფრონების ფიზიოლოგიური ჰიპოსტენურია საჭიროებს საკონტრასტო ნივთიერების შედარებით მაღალ დოზებს: ახალშობილები: 1.2 გ იოდი კგ წონაზე შეესაბამება 4.0 მლ-ს კგ წონაზე მეძუძური ბავშვები: 1.0 გ იოდი კგ წონაზე შეესაბამება 3.0 მლ-ს კგ წონაზე სკოლამდელი ასაკის ბავშვები: 0.5 გ იოდი კგ წონაზე შეესაბამება დაახლოვებით 1.5 მლ-ს კგ წონაზე. ზემოთ აღწერილი დოზების მიხედვით კონტრასტული გამოსახულების მისაღებად ინექციის ხანგრძლივობა შეადგენს 1-2 წთ-ს. შესაძლებელია: თირკმელების პარენქიმისათვის-3-5 წთ, ხოლო თირკმლის მენჯისა და შარდსაწვე-თებისათვის-8-15 წთ საკონტრასტო ნივთიერების შეყვანიდან. ახალგაზრდა პაციენტებში სურათების გადაღება წარმოებს შედარებით ადრეულ პერიოდში, ხოლო ხანდაზმულ პაციენტებში-უფრო გვიან. მეძუძურ და სკოლამდელი ასაკის ბავშვებ-ში პირველი სურათის გადაღება რეკომენდებულია საკონტრასტო ნივთიერების შეყვანიდან 2 წთ-ის შემდეგ. სურათების გვიან გადაღება შესაძლებელია მცირე კონტრასტული გამოსახულებების დროსაც. კომპიუტერული ტომოგრაფია (კტ): თავის კომპიუტერული ტომოგრაფიისათვის რეკომენდებული დოზა შეადგენს-1,5-2,5 მლ/კგ წონაზე. მთელი სხეულის კომპიუტერული ტომოგრაფიისათვის საჭირო საკონტრასტო ნივ-თიერების დოზები და მისი შეყვანის სიჩქარე დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი ორგანოების გამოკვლევა ხდება, დიაგნოსტიკურ ამოცანაზე, და კერძოდ სკანირების აპარატის მიერ სკანირების დროზე და სურათის ფორმირებაზე. ნელ სკანერებთან მუშაობის დროს უმჯობესია კონტრასტის ნელი შეყვანა, ხოლო სწრაფ სკანერებთანერთჯერადი ინექცია. ანგიოგრაფია: საკონტრასტო ნივთიერების დოზა დამოკიდებულია პაციენტის ასაკზე, სხეულის წონაზე, გულის წუთმოცულობაზე და მის საერთო მდგომარეობაზე, დიაგნოსტიკის ამოცანაზე, გამოკვლევის მეთოდზე, აგრეთვე გამოსაკვლევი სისხლძარღვების სახეზე და მათ ყალიბზე. რეკომენდებული დოზები: ცერებრული ანგიოგრაფია -აორტის ტოტის ანგიოგრაფია 50-80 მლ -რეტროგრადული კაროტიდული ანგიოგრაფია 30-40 მლ -სელექტიური ანგიოგრაფია 6-15 მლ გულმკერდის აორტოგრაფია 50-80 მლ -აბდომინალური აორტოგრაფია 40-60 მლ კიდურების ანგიოგრაფია ზედა კიდურების ანგიოგრაფია: - არტერიოგრაფია 8-12 მლ -ვენოგრაფია 50-60 მლ 15-30 მლ ქვედა კიდურების ანგიოგრაფია: - არტერიოგრაფია 20-30 მლ -ვენოგრაფია 50-80 მლ 30-60 მლ. ანგიოკარდიოგრაფია: სელექტიური ანგიოგრაფია გულის 40-60 მლ კორონალური ანგიოგრაფია 5-8 მლ. ციფრული სუბტრაქციული ანგიოგრაფია (ცსა): ციფრული სუბტრაქციული ვენური ანგიოგრაფია: მსხვილი ყალიბის სისხლძარღვების, ფილტვის არტერიის, აგრეთვე კისრის, თავის, თირკმელების და კიდურების არტერიების, მაღალკონტრასტული გამოსახულებების მისაღებად რეკომენდებულია 30-60 მლ ვენაში ერთჯერადი ინექცია (იდაყვის ვენაში შეყვანის სიჩქარე 812 მლ/წთ-ში, ქვედა ღრუ ვენაში 10-20 მლ/წთ-ში). საკონტრასტო ნივთიერების ვენის კედლებთან კონტაქტის პეიროდის შემცირება შესაძლებელია 20-40 მლ ნატრიუმის ქლორიდის იზოტონური ხსნარის ერთჯერადი ინექციის საშუალებით, რომელიც კეთდება სწრაფად, საკონტრასტო ნივთიერების შეყვანის შემდეგ. ციფრული სუბტრაქციული არტერიული ანგიოგრაფია: ამ დროს ვენურ მეთოდთან შედარებით სა-ჭიროა მცირე კონცენტრაციის მქონე იო-დის ინექციები. რაც უფრო სელექტიურია ანგიოგრაფია, მით უფრო დაბალია საკონტრასტო ნივთიერების დოზა. ამიტომ აღნიშნული მეთოდის გამოყენ
გვერდითი მოვლენები:
	
საკონტრასტო ნივთიერების შეყვანა სისხლძარღვებში: იოდშემცველი საკონტრასტო ნივთიერებების სისხლძარღვებში შეყვანით გამოწვეული გვერდითი ეფექტები ძირითადად სუსტი, ზომიერი და გარდამავალი ხასიათისაა, და არაიონური საშუალებების გამოყენების დროს, იონური პრეპარატების გამოყენებისაგან განსხვავებით, შედარებით იშვიათია. მაგრამ შესაძლებელია მძიმე და სიცოცხლისათვის საშიში გართულებები, ფატალური რეაქციების ჩათვლით. ხშირად აღინიშნება გულისრევა, ღებინება, ერითემა, ტკივილის და ცხელების შეგრძნება ინექციის ადგილზე, ცხელების და ღებინების შეგრძნების სუბიექტური ჩივილების თავიდან აცილება შესაძლებელია პრეპარატის შეყვანის სიჩქარის შემცირებით ან მისი შეყვანის ხანმოკლე შეჩერებით. შესაძლებელია აგრეთვე: შემცივნება, ცხელება, ოფლიანობა, თავის ტკივილი, თავბრუსხვევა, მოხრჩობის შეგრძნება, შფოთვა, საერთო სისუსტე, ჰაერის უკმარისობის შეგრძნება, არტერიული წნევის მომატება ან დაქვეითება, ქავილი, ურტიკარია, შეშუპება, ლოკალური კრუნჩხვები, ტრემორი, ცემინება და ცრემლდენა. აღნიშნული რეაქციები, რომლებიც წარმოიქმნებიან შეყვანილი პრეპარატის რაოდენობისა და მისი შეყვანის მეთოდისაგან დამოუკიდებლად, შესაძლებელია გახდნენ შოკის დაწყებითი სტადიის პირველი ნიშნები. ამ დროს საჭიროა საკონტრასტო ნივთიერების შეყვანის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა და, თუ აუცილებელია, საჭიროა სპეციფიური მკურნალობის ჩატარება, უმჯობესია ვენაში. ამიტომ საკონტრასტო ნივთიერების ვენაში შეყვანის დროს რეკომენდებულია დრეკადი მუდმივი კანულების (კათეტერების) გამოყენება. გადაუდებელ სიტუაციაში, შოკის საწინააღმდეგო ღონისძიებების დაუყოვნებლივ ჩატარებისათვის საჭიროა შესაბამისი მედიკამენტების, ენდოტრაქეული ინტუბაციისათვის საჭირო მილის და ფილტვების ხელოვნური ვენტილაციისათვის საჭირო აპარატის მომზადება. დადგენილია, რომ შედარებით ხშირი გვერდითი მოვლენები აღენიშნებათ ალერგიული რეაქციების მიმართ მიდრეკილ პაციენტებს. მძიმე რეაქციებს, რომლებიც საჭიროებენ გადაუდებელ ჩარევას, წარმოადგენენ პერიფერიული ვაზოდილატაციით და შემდგომი ჰიპოტენზიით, რეფლექსური ტაქიკარდიით, სუნთქვის მოშლით, აგზნებით, ცნობიერების დაბინდვით, ციანოზით და შესაძლო გონების დაკარგვით დამთავრებული მიმდინარე დისცირკულაციური დარღვევები. საკონტრასტო ნივთიერების პერივასკულური შეყვანის დროს მძიმე ქსოვილოვანი რეაქციები იშვიათად აღინიშნება. საკონტრასტო ნივთიერების შეყვანა სუბარაქნოიდულ სივრცეში: შედარებით ხშირ სუბიექტურ გვერდით მოვლენებს მიეკუთვნება თავის ტკივილი, გულისრევა და ღებინება. რადგან, აღნიშნული გვერდითი მოვლენები ვითარდებიან სუბარაქნოიდულ სივრცეში ლუმბალური პუნქციის შემდეგ თავ-ზურგ ტვინის სითხის წნევის მკვეთრი დაცემით, საჭიროა მასზე კონტროლი, რათა გამოღებული სითხის (ლიკვორის) რაოდენობა არ აღემატებოდეს სითხით (ლიქვორით) შეცვლილი საკონტრასტო ნივთიერების ხსნარის მოცულობას. სხვა მხრივ, დიდი მოცულობის მქონე საკონტრასტო ნივთერების შეყვანა (გამოღებულ სითხესთან შედარებით) არ იწვევს სუბარაქნოიდურ სივრცეში წნევის მომატებას. რეკომენდაციები საკონტრასტო ნივთიერების შეყვანით გამოწვეული გართულებების დროს: საკონტრასტო ნივთიერების შეყვანით გამოწვეული გართულებების დროს მეტად მნიშვნელოვანია ყველა აუცილებელი მედიკამენტის და გადაუდებელი მკურნალობისათვის საჭირო ინსტრუმენტების მომზადება, აგრეთვე გადაუდებელი ღონისძიებების ჩატარების პრაქტიკული გამოცდილება. წყალში ხსნადი სტეროიდული ჰორმონის მაღალი დოზით ვენაში ინექცია, მაგ, 6ალფა-მეთილპრედნიზოლონის ჰემისუქცინატის შემდეგ დოზებში შეყვანა: ყველა შემთხვევებში აუცილებელია 500 მგ-ის (4 წლამდე ასაკის ბავშვებში 250 მგ) 2-3 წთ-ის განმავლობაში. სიცოცხლისათვის საშიშ სიტუაციებში საჭიროა შემდგომი 3-5 წთ-ის განმავლობაში დოზის მომატება 30 მგ-მდე კგ სხეულის წონაზე (მაგ. დაახლოვებით 200 მგ 70 კგ-იანი სხეულის წონისათვის). საჭიროა კანულის ან კათეტერის ვენაში დატოვება. ზოგიერთი სპეციალისტი საჭიროდ თვლის სითხის მოცულობის ადრეულ აღდგენას გლუკოკორტიკოიდებთან ერთად ან მანამდე. შემდგომი ღონისძიებების ჩატარება დამოკიდებულია შედარებით გამოხატული სიმპტომების ხასიათზე და პაციენტის საერთო მდგომარეობაზე. სპეციფიკური პრეპარატების დოზები მიესადაგება მხოლოდ მოზრდილებს, ბავშვებში საჭიროა მათი შემცირება ასაკის შესაბამისად. სისხლძარღვების უკმარისობა და შოკი: აუცილებელია პაციენტის მოთავსება ტრენდელენბურგის მდგომარეობაში (თავით კიდურებზე დაბლა). კეთდება სასწრაფო ინექცია, სითხის აღდგენა ხდება სისხლის შემცვლელებით; შეჰყავთ 5 მგ ნორადრენალინი 500 მლ სითხეზე (მაგ, ნატრიუმის ქლორიდის იზოტონუსრ ხსნარში), 10-20 წვეთი წთ-ში. საჭიროა პულსის და არტერიული წნევის მონიტორინგი. გულის გაჩერება (ასისტოლია): საჭიროა გულის ხელოვნური მასაჟი და ხელოვნური სუნთქვა (პირით პირით, ჰიპერბარული ოქსიგენაცია, შესაძლებლობის მიხედვით -ენდოტრაქეული ინტუბაცია). სა-ჭიროა გულში 0.5 მგ ორციპრენალინის შეყვანა, რითმის ხელოვნური მატარებლის დაყენება. სპონტანური, მაგრამ გულის სუსტი შეკუმშვების დროს საჭიროა ვენაში 0.5-1.0 გ კალციუმის შეყვანა (10%-იანი ხსნარის 5-10 მლ). კალციუმის პრეპარატები სიფრთხილით ენიშნებათ პაციენტებს საგულე გლიკოზიდების მიღების დროს. პარკუჭების ფიბრილაცია: საჭიროა გულის ხელოვნური მასაჟის და ხელოვნური სუნთქვის სასწრაფოდ ჩატარება. დეფიბრილაცია გულის დეფიბრილატორით, აუცილებლობის შემთხვევაში-განმეორებით. აღნიშნული ღონისძიებების უშედეგობის ან დეფიბრილატორის არ არსებობის დროს, საჭიროა 0.5 გ პროკაინამიდის ინტრაკარდიულად შეყვანა. გულის გაჩერებით და ფიბრილაციით გამოწვეული მეტაბოლური აციდოზის პროფილაქტიკის მიზნით ვენაში შეჰყავთ ნატრიუმის ბიკარბონატის, მაგ. 50 მლ 8.4%-იანი ხსნარი (1 მექვ/მლ) ყოველ 5-10 წთ-ში. საჭიროა სისხლის pH-ის კონტროლი. ფილტვების შეშუპება: მანომეტრის მანჟეტით საჭიროა ფლებოსტაზის განხორციელება, მოზრდილებში შესაძლებელია ფლებოტომია. ვენაში შეჰყავთ სწრაფად მოქმედი დიურეზული საშუალება, მოზრდილებში ოსმოსური დიურეზული საშუალების სახით აწარმოებენ გლუკოზის 40%-იანი ხსნარის 100 მლ-ის ინფუზიას. იმ შემთხვევაში, როდესაც პაციენტებში საგულე გლიკოზიდი ჯერ კიდევ შეყვანილი არ არის, საჭიროა ორგანიზმის სწრაფი გაჯერება შედარებით უფრო შესაფერისი საგულე გლიკოზიდით, მაგ, მოზრდილებში ვენაში შეჰყავთ 0.125-0.25 მგ უაბაინი (სტროფანტინი); (მიტრალური სტენოზის დროს პრეპარატის შეყვანისას საჭიროა განსაკუთრებული სიფრთხილე). ტარდება ჰიპერბარული ოქსიგენაცია, შოკის მდგომარეობაში მყოფი ავადმყოფების გარდა.
უკუჩვენება:
	
კლინიკურად გამოვლენილი ჰიპერთირეოზი. ორსულობის ან მენჯის ღრუს მწვავე ანთებითი პროცესების დროს ჰისტეროსალპინგოგრაფიის გამოყენება ნებადართული არ არის. მიელოგრაფია: ამ დროს სუბარაქნოიდულ სივრცეში გამოკვლევის ჩატარების წინააღმდეგჩვენებას წარმოადგენს ეპილეფსია. პოტენციურ რისკთან შედარებით სასარგებლო შედეგის შეფასების შემთხვევაში გამოკვლევის ჩატარების დროს, აუცილებელია კრუნჩხვების კუპირებისათვის საჭირო ყველა მედიკამენტის და აღჭურვილობის მომზადება.
ორსულობა და ლაქტაცია:
	
ორსულობის პერიოდში იოპრომიდის გამოყენების უსაფრთხოება დღეისათვის დადგენილი არ არის. ამ დროს თავისთავად საჭიროა ნებისმიერი რენტგენული გამოკვლევისაგან თავის შეკავება.
განსაკუთრებული მითითებები:
	
პრეპარატი განსაკუთრებული სიფრთხილით ენიშნებათ პაციენტებს იოდშემცველი საკონტრასტო საშუალების მიმართ მომატებული მგრძნობელობის, ღვიძლისა და თირკმელების ფუნქციის მძიმე უკმარისობის, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის მძიმე უკმარისობის, ფილტვების ემფიზემის, თავის ტვინის სისხლძარღვების ათეროსკლეროზის, შაქრიანი დიაბეტის, პირამიდული უკმარისობის, ფარული ჰიპერთირეოზის, მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის კვანძოვანი ჩიყვის, მიელომური დაავადების გენერალიზებული ფორმის დროს. ზოგიერთ ავადმყოფებში ადგილი აქვს პრეპარატის მიმართ მომატებულ ალერგიულ რეაქციებს. ამ შემთხვევაში პროფილაქტიკის მიზნით ინიშნება ანტიჰისტამინური პრეპარატები და/ან სტეროიდული ჰორმონები. მაგრამ საკონტრასტო ნივთიერების და პროფილაქტიკის მიზნით შესაყვანი ნივთიერებების ერთმანეთში შერევა შეყვანის დროს ნებადართული არ არის. ჰიპერმგრძნობელობის რეაქციები შედარებით ძლიერად არის გამოხატული ავადმყოფებში ბეტა-ადრენობლოკატორების მიღების დროს. პაციენტებში მიელომური დაავადების გენერალიზებული ფორმით, შაქრიანი დიაბეტით, პოლიურიით, ოლიგურიით და პოდაგრით, აგრეთვე ახალშობილ ბავშვებში, სკოლამდელი ასაკის ბავშვებში და მძიმე საერთო მდგომარეობის მქონე პაციენტებ-ში, სითხის მიღების შეზღუდვა ნებადართული არ არის, დაბალი ოსმოლარობის მქონე საკონტრასტო ნივთიერებების შეყვანის დროსაც. სისხლძარღვოვანი კრიზების რისკის მქონე, ფეოქრომოციტომით შეპყრობილ პაციენტებში რეკომენდებულია პრემედიკაცია ალფა-ადრენობლოკატორების გამოყენებით. დიაბეტური ნეფროპათიის მქონე, პაციენტებში კონტრასტის სისხლძარღვებში შეყვანის შემდეგ შესაძლებელია თირკმელების ფუნქციის უკმარისობა, რაც იწვევს აციდოზს ავადმყოფებში ბიგუანიდების მიღების შემთხვევაში. ამიტომ სიფრთხილის მიზნით, გამოკვლევის ჩატარებამდე 48 სთ-ით ადრე საჭიროა ბიგუანიდების მიღებისაგან თავის შეკავება და მათი მიღების გაგრძელება მხოლოდ თირკმელების ნორმალური ფუნქციის აღდგენის შემთხვევაში. გადავადებული (დაყოვნებული) რეაქციები (მაგ, ცხელება, გამონაყარი, გრიპის მსგავსი სიმპტომები, კიდურების ტკივილი და კანის ქავილი) აღენიშნებათ პაციენტებს ინტერლეიკინით მკურნალობის დროს.facebook
© შპს “საინფორმაციო-სამედიცინო სამსახური”
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. 55
+(032)2 252272
infomis04@gmail.com
info@mis.ge

Page generation time: 0. 021268893 sec.